Wifi site survey

In tegenstelling tot de eerste draadloze netwerkoplossingen zijn de hedendaagse mogelijkheden vele malen verbeterd. Dit maakt dat de aanpak van een site survey wezenlijk anders is geworden. Daar waar vroeger een meer technische meting gewenst was, is een site survey nu een rapportage waarbij de gewenste functionaliteiten vanuit de klant de basis vormt.

Onze aanpak
Door gebruik te maken van speciale software wordt een eerste opzet gemaakt van de hoeveelheid access points en van de locaties waar deze geplaatst dienen te worden. Dit alles op basis van plattegronden van de locatie(s) en functionele wensen. Deze eerste opzet wordt op locatie getoetst, zodat bevestigd wordt dat het design aan de verwachtingen voldoet. Ook wordt gekeken naar de reeds aanwezige actieve en passieve infrastructuur om vast te stellen of dit voldoet aan de eisen en wensen van een hedendaags draadloos netwerk. Uiteindelijk wordt de site survey afgerond met een rapportage waarin alle informatie is samengevat, aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de te nemen stappen en een advies over de beste oplossing.

De voordelen:
– Een whiteboardsessie en inventarisatie voor het bepalen van de meest optimale oplossing
– Inzicht in benodigde hardware en dekkingsgebieden
– Onafhankelijk advies voor de beste oplossing
– Begroting van de beste oplossing

Mark van der Wijst
Meer weten over een Wifi site survey?

Mark van der Wijst, 4IP Solutions

Stuur een e-mail