Netwerkbeveiliging

Informatiebeveiliging speelt een belangrijke rol binnen elke organisatie. Informatie wordt steeds meer in digitale vorm opgeslagen en verstuurd. Imagoverlies en verlies van een concurrentiestrijd zijn slechts enkele voorbeelden van gevolgen bij het in verkeerde hand vallen van uw bedrijfsinformatie. Wil je weten of je bedrijfsnetwerk veilig is? Neem de proef op de som met een netwerk audit van 4IP. Door een netwerk audit op regelmatige basis toe te passen binnen de infrastructuur, heb je altijd een actueel beeld hoe het gesteld is met de veiligheid van het bedrijfsnetwerk.

Netwerk Audit
Het houden van een beveiligingsaudit is een algemeen begrip en kan van toepassing zijn op uw netwerkinfrastructuur, fysieke beveiliging binnen de organisatie en beveiliging van systemen. Een netwerk audit van 4IP zoomt in op de netwerkinfrastructuur binnen je organisatie. De netwerkcomponenten, alsmede de toegepaste protocollen en verkeersstromen worden nauwkeurig onder de loep genomen. Hierin kent 4IP 2 varianten; de audit met- en zonder voorkennis van het netwerk. Deze keuze wordt vooraf tijdens een intakegesprek met je besproken.

Integriteit
Bij het uitvoeren van een netwerk audit is een grote kans aanwezig dat de consultant van 4IP bedrijfskritische informatie in handen krijgt. Voor het uitvoeren van een netwerk audit wordt een geheimhoudingsclausule opgesteld en ondertekend. Een geheimhoudingsclausule waarborgt de veiligheid en integriteit van uw bedrijfskritische informatie.

Audit zonder voorkennis
De netwerk audit spitst zich toe op het achterhalen van mogelijke beveiligingslekken binnen de netwerkinfrastructuur. Via specifieke meetinstrumenten en slimme methodes probeert de consultant van 4IP zo veel mogelijk (belangrijke) informatie te vergaren in uw netwerk. Zoals een hacker dit ook zou kunnen doen.

Audit met voorkennis
Bij de netwerk audit met voorkennis heeft de consultant van 4IP toegang tot de  netwerkcomponenten binnen het netwerk, gelijkwaardig aan een beheerder. De configuraties van de aanwezige netwerkcomponenten worden beoordeelt en getoetst aan het beveiligingsbeleid binnen de organisatie.

Deliverables
De resultaten en conclusies van de metingen worden verwerkt in een rapportage. Deze rapportage zal vervolgens besproken worden in een technische sessie. Deze rapportage wordt zo opgesteld dat deze bruikbaar en goed leesbaar is voor zowel technici als IT management. In deze rapportage zijn ook aanbevelingen opgenomen.

Weten of je bedrijfsnetwerk veilig is? Neem de proef op de som met een netwerk audit van 4IP.

Meer informatie

Mark van der Wijst
Meer weten?

Mark van der Wijst, 4IP Solutions

Stuur een e-mail