Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid vinden wij bij De Ictivity Groep belangrijk en sluit aan op onze kernwaarde: “Wij zijn een mensenbedrijf met de wil om te zorgen voor continuïteit en stabiliteit.”

Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen de financiële- en economische aspecten van onze bedrijfsvoering. Ook onze invloed op het milieu, maatschappij en onze medewerkers valt hieronder. Denk hierbij aan integriteit, duurzaamheid, zorgzaamheid en de mogelijkheid bieden tot Het Nieuwe Werken.

Vanuit dit oogpunt ondersteunen wij langdurig de Stichting Sorriso Kids. Zo geven we kansarme kinderen in Brazilië een kans zich te ontwikkelen, hun leefbaarheid te vergroten en de stabiliteit te verhogen.

Ook het milieu is een onderdeel van ons mvo beleid. De afgelopen jaren zijn we bewust bezig om ons wagenpark om te buigen naar auto’s die minder CO2 uitstoten. De komende jaren blijft dit een belangrijk aandachtspunt.

Zowel intern als extern reduceren wij het verbruik van papier. Contracten, facturen, correspondentie etc. verwerken- en versturen we zoveel mogelijk digitaal. Hiermee wordt veel bespaard op het onnodig gebruik van papier.